ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား စာေပေဟာေျပာပြဲအစီအစဥ္
စာေရးဆရာ ရဲသွ်မ္း၏စာေပေပာေျပာျခင္း အပုိင္း(၇)
ရုိက္ကူး – ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)