ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္-၆(ပုသိမ္ျမိဳ႕)
စာေရးဆာရ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ စာေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၁)

Leave a Reply

  • (will not be published)