ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီ စမ္းစမ္းႏြဲ႕၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္းအပုိင္း

Leave a Reply

  • (will not be published)