ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစသ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစသ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-(၇)
ရုိက္ကူး – နန္းသိဂီ၊ အိသူဇာ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)