ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာ ဦးအုန္း(ဓာတ္တု)စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ အပုိင္း – ၅

Leave a Reply

  • (will not be published)