ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကား ခရီးစဥ္ – ၈ (ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕) စာေရးဆရာ ေဇာ္ခုိင္ဦး၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း-၅

Leave a Reply

  • (will not be published)