ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၉ (ရန္ကုန္ျမိဳ႕) ဇာဂနာ(ခ)ေမာင္သူရ၏ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄)
ရုိက္ကူး – နန္းသိဂီ၊ အိသူဇာ ၊ ၀င္းေက်ာ္သူ
တည္းျဖတ္ – အိသူဇာ

Leave a Reply

  • (will not be published)