ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္-၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)စာေရးဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု)၏စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အပုိင္း(၄)

Leave a Reply

  • (will not be published)