ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးသြားပန္းစကားခရီးစဥ္ – ၈(ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕)
စာေရးဆရာဦးဘုန္း(ဓာတု)၏ ေစာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္ အပို္ငး(၂)

Leave a Reply

  • (will not be published)