ခရီးစဥ္-၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)

Posted by on in ပန္းစကား

Details

ခရီးစဥ္-၄(မြန္ျပည္နယ္၊ေမာ္လျမိဳင္ျမိဳ႕)စာေရးဆရာမ သာယာ၀တီစမ္းစမ္းႏြဲ႕ စာေပေဟာေျပာေဆြးေႏြးျခင္း အပုိင္း-၃(ေနာက္ဆုံးပုိင္း)

Leave a Reply

  • (will not be published)