ခရိုနီ တိုက္ကြန္း ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေၾကာင္း အယ္ဒီတာ စကား၀ိုင္း

Posted by on in Editoral Talk, အပတ္စဥ္က႑

Details

ခရိုနီ / တိုက္ကြန္း ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အေၾကာင္း အယ္ဒီတာ စကား၀ိုင္း
တင္ဆက္ – တိုးေဇာ္လတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)