ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား အစီအစဥ္

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ေခတ္ျပိဳင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား အစီအစဥ္မွ က်ားေတြ ျခေသၤ့ေတြနဲ႔ ေန႔ေတြကို ျဖတ္သန္းေနသူရဲ႕ ဘဝေကာက္ေၾကာင္းကို ရႈစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)