ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္

Posted by on in ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရး

Details

ေရာဂါကင္းေ၀း က်န္းမာေရးအစီအစဥ္
ေ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ေရာဂါမ်ား
ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေက်ာ္ေအာင္(ကညြတ္ကြင္း)
တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

Leave a Reply

  • (will not be published)