ကုလားဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ Facebookက ပိတ္ပင္တဲ့အေပၚ အယ္ဒီတာ စကား၀ုိင္း

Posted by on in Editoral Talk

Details

DVB TV – ကုလားဆုိတဲ့ အသုံးအႏႈန္းကုိ Facebookက ပိတ္ပင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး အယ္ဒီတာ့ စကား၀ုိင္း
ေဆြးေႏြးသူ – ဦးေနဘုန္းလတ္၊ မမြန္ျမတ္
တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္

Leave a Reply

  • (will not be published)