ကိုရင္ေလးမ်ား

Posted by on in ေခတ္ၿပဳိင္ေကာက္ေၾကာင္းမ်ား

Details

ပညာတတ္ဖို႔ ကေလးဘဝကိုစြန္႔ၿပီး ကိုရင္ဘဝနဲ႔ ပညာသင္ေနတုန္း စစ္ေရွာင္ခဲ့ရတဲ့ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ကိုရင္ေလးေတြအေၾကာင္းရႈစားၾကရမွာပါ။

Leave a Reply

  • (will not be published)