ကိုကိုးကၽြန္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး၀င္းမင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

Posted by on in ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း

Details

ကိုကိုးကၽြန္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦး၀င္းမင္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း
ရိုက္ကူး- ဆန္နီ
တည္းျဖတ္- ညီလင္းထြန္း
တင္ဆက္- ညိဳမာသက္

Leave a Reply

  • (will not be published)