ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ျမင္ကြင္း

Posted by on in No Comment

Details

ကရင္ျပည္နယ္ သံလြင္ျမစ္အတြင္းခုတ္ေမာင္းေနတဲ့ ေမာ္ေတာ္ျမင္ကြင္း
ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္စုိး

Leave a Reply

  • (will not be published)