ကမ္းၿပိဳတဲ့ရြာေတြဆီ Close-up

Posted by on in Close_Up, အထူးအစီအစဥ္မ်ား, အပတ္စဥ္က႑

Details

ကမ္းျပိဳမႈေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနရတဲ့ ေက်းရြာေတြနဲ႔ close-up အစီအစဥ္
ကမ္းၿပိဳတဲ့ဒါဏ္ကို ခံစားခဲ့ၾကရတဲ့ ပဲခူးတိုင္း ကဝၿမိဳ႕နယ္ထဲက မက္ေမာက္ရြာနဲ႔ အနီးတဝိုက္ကို အနီးကပ္ေတြ႕ျမင္ၾကရပါမယ္။

Leave a Reply

  • (will not be published)