လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား

တပတ္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့သတင္းမ်ားထဲက အထူးျခားဆံုး၊ အ႐ိုက္ခတ္ဆံုး၊ စိတ္၀င္စားမႈ အေကာင္းဆံုး သတင္းျဖစ္ရပ္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားသည့္ အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ အရင္တုန္းက ၿဗိတိန္ရဲ႕ ကိုလိုနီႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ စကၤာပူဟာ ၁၉၆၅ ခုနွစ္မွာ မေလးရွားနိုင္ငံကေန သီးျခားခြဲထြက္ၿပီး ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ နွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ကမၻာ့နိုင္ငံေတြက အတုယူေလးစားရတဲ့ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစံနမူနာ နိုင္ငံတနိုင္ျဖစ္လာခဲ့တဲ့အထိ ႏုိင္ငံကို ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ စကၤာပူရဲ႕ ဖခင္ႀကီးလီကြမ္ယုရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈ သမိုင္းနဲ႕ စကၤာပူ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းေတြကိုလဲ ေလ့လာၾကည့္ၾကရေအာင္ပါရွင္။ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား အစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ -ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား အစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတလႊား အစီအစဥ္ (မတ္လ) တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွား ကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻတစ္လႊားအစီအစဥ္ ယူနက္စကို အသိအမွတ္ျပဳ ကမၻာအေမြအႏွစ္ နယ္ေျမ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္မွာ ရွိပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း ကမၻာ့ေဒသေပါင္းစံုက နယ္ေျမေပါင္း ၂ ဒါဇင္ေလာက္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ယူနက္စကိုက သတ္မွတ္လုိက္ပါတယ္။ အာရွေဒသထဲမွာဆုိရင္ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ စင္ကာပူတို႔က ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ နယ္ေျမေတြ ပါ၀င္ပါတယ္၊ ဘယ္လုိ နယ္ေျမေတြလဲ ဆုိတာကို ၾကည့္ရေအာင္ပါရွင္၊ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ဟာ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ ျပီးဆံုးတာ ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္ ႏွစ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားၾကီး ႏိုိင္ငံေတြ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ သံုးျပီး တုိက္ခုိက္ခဲ့ၾကတဲ့ စစ္ၾကီးဟာ လူသားသမိုင္းမွာ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆံုး စစ္ပြဲၾကီး ျဖစ္ခဲ့သလုိ၊ ေခတ္သစ္ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကိုလည္း ဖန္တီး ေမြးဖြားေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္ထဲက ထူးျခားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို တင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ရွင္။ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ ဒီလအတြင္း သီရိလကၤာ စကၤာပူ ၾသစေၾတးလ်နဲ႕ ဂရိႏိုင္ငံေတြက အာဏာအလႊဲအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္ေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ အေျခအေန အလား အလာေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္ ရွင္။ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လူပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လူပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေခၚခင္မင္းေဇာ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္

လႈပ္လႈပ္ရွားရွားကမၻာတစ္လႊားအစီအစဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာဆရာဆုိတာ မိဘနဲ႕တဂုိဏ္းထဲ၊ ဘုရားတရားသံဃာနဲ႕ တဂိုဏ္းထဲထားတဲ့ ထံုးထမ္းဓေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႕ကမၻာေပၚမွာလဲ ဆရာေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကို ျမွင့္တင္ဖုိ႕ လိုတယ္လို႕ ယူဆလာပါတယ္။ ဘယ္လိုဆရာမ်ိဳးကို တန္ဖိုးထားလဲ ဘယ္လိုပညာေရးကို တန္ဖိုးထားတယ္ဆုိတာကို စုစည္းတင္ဆက္ေပးထားပါရွင္။ တင္ဆက္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေဒၚခင္မင္းေဇာ္