အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
ႏႈိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ မဲေဆာက္ေရာက္ျမန္မာမ်ားေျပာစကား – ၂

ႏႈိင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ မဲေဆာက္ေရာက္ျမန္မာမ်ားေျပာစကား – ၂ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

အစုိးရကုိ ျမ၀တီျမိဳ႕သားမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား

အစုိးရကုိ ျမ၀တီျမိဳ႕သားမ်ား ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ ္- ေမာင္တူး

ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

– ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္ဖုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ျပန္ကန္႔သတ္လုိက္တဲ့အေပၚ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ(၃) သူတုိ႔ေျပာစကားမ်ား

အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ(၃) သူတုိ႔ေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

DVB TV – အင္းေတာ္ျမိဳ႕နဲ႔ရြာေဟာင္း-ဂဟဲရြာသြားလမ္းပ်က္စီးေနမႈ ျပည္သူအျမင္

DVB TV – အင္းေတာ္ျမိဳ႕နဲ႔ရြာေဟာင္း-ဂဟဲရြာသြားလမ္းပ်က္စီးေနမႈ ျပည္သူအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကုိေက်ာ္(အင္းေတာ္)

DVB TV – ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေန သူတုိ႔ေျပာစကား

DVB TV – ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေန သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသားေန႔ အမွတ္ရ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား

DVB TV – ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသားေန႔ အမွတ္ရ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဏၰထြန္း

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထုိက္

DVB TV – ဟုမၼလင္းေရႊကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း နယ္ခံေတြေျပာစကား

DVB TV – ဟုမၼလင္းေရႊကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း နယ္ခံေတြေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္