အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေျပာစကား

ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္မ်ားေျပာစကား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕မွာ တလမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့အေပၚ

စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕မွာ တလမ္းေမာင္းစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့အေပၚ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ကုိလတ္(မုံရြာ)

DVB TV – ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ေျပာစကား

DVB TV – ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔ ၆၆ ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္အာဇာနည္ေန႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – ကနီျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပန္၀န္းရြာအနီး ၾကက္ျခံေတြက အနံဆုိးထြက္ေနတဲပအေပၚ

DVB TV – ကနီျမိဳ႕နယ္ ေညာင္ပန္၀န္းရြာအနီး ၾကက္ျခံေတြက အနံဆုိးထြက္ေနတဲပအေပၚ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္

DVB TV – ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အေပၚ ျဖဴးႏွင့္ကညြတ္ကြင္းမွ အျမင္မ်ား(၂)

DVB TV – ABSDF ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အေပၚ ျဖဴးႏွင့္ကညြတ္ကြင္းမွ အျမင္မ်ား(၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေအာင္(ကညြတ္ကြင္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – တုိင္းရင္းသားဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္(မြန္)

DVB TV – ကဗ်ာဆရာေမာင္စိမ္းနီ ကြယ္လြန္တဲ့အေပၚ ယင္းမာပင္နယ္သူ/သားမ်ားေျပာစကား

DVB TV – ကဗ်ာဆရာေမာင္စိမ္းနီ ကြယ္လြန္တဲ့အေပၚ ယင္းမာပင္နယ္သူ/သားမ်ားေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္

DVB TV – ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း စကားမ်ား

DVB TV – ႏွစ္သစ္ဆုေတာင္း စကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

No comment 20151605

No comment 20151605 ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – စုိးရ