အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းအျမင္မ်ား

ဒီမုိကေရစီအကူးအေျပာင္းအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး – သန္းထုိက္ျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈရွိမရွိ

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲတရားမွ်တမႈရွိမရွိ ရုိက္ကူး – မုိးမင္းဦး တည္းျဖတ္ – အိမမမြန္

စစ္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့အေပၚ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားအျမင္

စစ္ပြဲေတြျပင္းထန္ေနတဲ့အေပၚ စစ္ကုိင္းတုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး – ေဌးလူိင္(ယင္းမာပင္) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစုိးရသစ္အေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား

ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး အစုိးရသစ္အေပၚ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ ္- ေအာင္ေအာင္ႏုိင္

ပဲခူးတုိင္း၊ ဖဒုိျမိဳ႕ခံေတြ ဘယ္သူ႔ကုိသမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္သလဲအျမင္(၁)

ပဲခူးတုိင္း၊ ဖဒုိျမိဳ႕ခံေတြ ဘယ္သူ႔ကုိသမၼတ ျဖစ္ေစခ်င္သလဲအျမင္(၁) ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအျမင္

ျပည္တြင္းစစ္အေပၚ ရုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ (ျမင္းျခံ) စာေရးဆရာမ်ားအျမင္

ျမန္မာ့စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ (ျမင္းျခံ) စာေရးဆရာမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္ ၃၀ သခၤန္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္းတဲ့အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

လူ႔အခြင့္အေရးအခ်က္ ၃၀ သခၤန္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္းတဲ့အေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ရီရီထြန္း

DVB TV – ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာေရးဆရာၾကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအေပၚ လက္ပံတန္းအျမင္မ်ား

DVB TV – ျငိမ္းခ်မ္းေရး စာေရးဆရာၾကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအေပၚ လက္ပံတန္းအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ၀ဏၰထြန္း