အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္ စာခ်ဳပ္အေပၚ KNU ႏွင့္ ကရင္မ်ားအျမင္

တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္ စာခ်ဳပ္အေပၚ KNU ႏွင့္ ကရင္မ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ပဲခူး ေရျမွဳပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ ေျပာစကား

ပဲခူး ေရျမွဳပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး သူတုိ႔ ေျပာစကား ရုိက္ကူး – သူရိန္၊ ေဇာ္မင္းထြဋ္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ျပည္ခုိင္ျဖဳိးအစုိးရ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့သလဲ

ျပည္ခုိင္ျဖဳိးအစုိးရ သက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ဘာေတြလုပ္ေပးခဲ့သလဲ ရုိက္ကူး – သန္းထုိက္ျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ဆရာမ်ားေန႕(ျမင္းျခံ)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေျပာစကား

ဆရာမ်ားေန႕(ျမင္းျခံ)မွ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားေျပာစကား ရုိက္ကူး – ရီရီထြန္း(ျမင္းျခံ) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေျမာက္ဒဂုံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာငး္တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ ေျပာစကား

ေျမာက္ဒဂုံ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာငး္တုိ႔၏ ေရြးေကာက္ပြဲေပၚ ေျပာစကား ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

ျမိတ္ျမိဳ႕မႈးယစ္ေဆး၀ါး ေပါမ်ားေနမွဳအေပၚ ျမိဳ႕ခံမ်ားေျပာစကား

ျမိတ္ျမိဳ႕မႈးယစ္ေဆး၀ါး ေပါမ်ားေနမွဳအေပၚ ျမိဳ႕ခံမ်ားေျပာစကား ရုိက္ကူး – ကုိဘိတ္ တည္းျဖတ္ – ေအာင္ေက်ာ္

ကုိယ္ထူကုိထ မီးလင္းေရးကစၥအျမင္မ်ား ေအာင္ကုန္းရြာ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕

ကုိယ္ထူကုိထ မီးလင္းေရးကစၥအျမင္မ်ား ေအာင္ကုန္းရြာ ၊ အင္းေတာ္ျမိဳ႕ ရုိက္ကူ – ကုိကုိလင္း(အင္းေတာ္) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

မတ္၂ရက္လယ္သမားေန႔အေပၚပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းအျမင္မ်ား(၂)

မတ္၂ရက္လယ္သမားေန႔အေပၚပဲခူးတုိင္းအေရွ႕ျခမ္းအျမင္မ်ား(၂) ရုိက္ကူး – ဗုိလ္သူရိန္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

NLD အစုိးရက ပညာေရးကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ေစခ်င္သလဲ ကရင္ျပည္နယ္အျမင္မ်ား

NLD အစုိးရက ပညာေရးကုိ ဘယ္လုိေဆာင္ရြက္ေစခ်င္သလဲ ကရင္ျပည္နယ္အျမင္မ်ား ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး