အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံအေပၚ သူတုိ႔ေျပာစကား

– ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတက္ေရာက္ဖုိ႔ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ျပန္ကန္႔သတ္လုိက္တဲ့အေပၚ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ(၃) သူတုိ႔ေျပာစကားမ်ား

အာဇာနည္ေန႔ အမွတ္တရ(၃) သူတုိ႔ေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္

DVB TV – အင္းေတာ္ျမိဳ႕နဲ႔ရြာေဟာင္း-ဂဟဲရြာသြားလမ္းပ်က္စီးေနမႈ ျပည္သူအျမင္

DVB TV – အင္းေတာ္ျမိဳ႕နဲ႔ရြာေဟာင္း-ဂဟဲရြာသြားလမ္းပ်က္စီးေနမႈ ျပည္သူအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကုိေက်ာ္(အင္းေတာ္)

DVB TV – ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေန သူတုိ႔ေျပာစကား

DVB TV – ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းကြက္ အေျခအေန သူတုိ႔ေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသားေန႔ အမွတ္ရ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား

DVB TV – ေခ်ာက္ျမိဳ႕မွ အမ်ဳိးသားေန႔ အမွတ္ရ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဏၰထြန္း

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထုိက္

DVB TV – ဟုမၼလင္းေရႊကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း နယ္ခံေတြေျပာစကား

DVB TV – ဟုမၼလင္းေရႊကုမၸဏီေတြအေၾကာင္း နယ္ခံေတြေျပာစကား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္

No comment

No comment ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

No comment 20151107

No comment 20151107 ရုိက္ကူး – ေမသၾကၤန္၊ လြင္မိႈင္း တည္းျဖတ္ – ေမသၾကၤန္