အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
တစ္ပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္

တစ္ပတ္အတြင္းစီးပြားေရးသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းသတင္းမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းသတင္းမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ညိဳမာသက္၊ တူရစုိး တည္းျဖတ္ – ေဇာ္မင္းထြဋ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္

အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္းအစီအစဥ္ အခ ်ိန္ကာလ ေ၇ႊေလ်ားလာသည္ႏွင့္အမ်ွ ေဆးမွင္ေၾကာင္ ေ၇းထိုးေသာ ေခတ္ကတေျဖးေျဖးႏွင့္ ေမွးမိန္ၿပီး ကမၻာမွ ာလူႀကီးႏွင့္လူငယ္ၾကား ရုုတ္တရက္ တတ္တူးထိုးျခင္း အႏုပညာက ျပန္လည္႐ွင္သန္ခဲ့ရာ လူငယ္လူ၇ြယ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးထုကလည္း ပါဝင္အားေပးမႈေတြ ရွိလာေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးစကားဝိုင္းတြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးထားတင္ဆက္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – တူးတူးမိျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – ကုိခန္႔၊ မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – ဗညားေမာ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔)

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း( အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔) တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ေဇာ္၀င္းထြန္း တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ (အီၾကာေကြး အစာသြပ္ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပလာသာ)

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ (အီၾကာေကြး အစာသြပ္ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပလာသာ) တင္ဆက္ – ေအာင္မုိးသူ ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး

DVB TV – Netsmart Company ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ ေဒၚေအမီညြန္႔ နဲ႔ မိတ္ဖက္စကား

DVB TV – IT အင္တာနက္ေတြ ေခတ္မစားခင္ကာလ ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Netsmart Company ရဲ႕ တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ Managing Director လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအမီညြန္႔ နဲ႔ မိတ္ဖက္စကားေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။