အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား (၂)

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မင္းရဲစစ္ႏုိင္

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား (၁)

DVB TV – (၆၉) ႏွစ္ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႔အေပၚသူတုိ႔ေျပာစကား (၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မင္းရဲစစ္ႏုိင္

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္အစီအစဥ္ (ၾကက္ဥေပါင္း ႏွင့္ ၾကက္ပန္းကိတ္)

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္အစီအစဥ္ (ၾကက္ဥေပါင္း ႏွင့္ ၾကက္ပန္းကိတ္)

DVB TV – အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား

DVB TV – အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – Netsmart Company ရဲ႕ တည္ေထာင္သူ ေဒၚေအမီညြန္႔ နဲ႔ မိတ္ဖက္စကား

DVB TV – IT အင္တာနက္ေတြ ေခတ္မစားခင္ကာလ ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Netsmart Company ရဲ႕ တည္ေထာင္သူလည္းျဖစ္ Managing Director လည္းျဖစ္တဲ့ ေဒၚေအမီညြန္႔ နဲ႔ မိတ္ဖက္စကားေျပာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေပၚ သူတုိ႔အျမင္

DVB TV – မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အေပၚ သူတုိ႔အျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္စုိး

DVB TV – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၁၀၂ ႏွစ္ျပည့္ ရွမ္းျပည္မွ ေျပာစကားမ်ား

DVB TV – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ၁၀၂ ႏွစ္ျပည့္ ရွမ္းျပည္မွ ေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ခြန္ရာဇာ

DVB TV – ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ဳိ႕ရင္ဖြင့္သံ(၂)

DVB TV – ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားတခ်ဳိ႕ရင္ဖြင့္သံ(၂) ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ