အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ” ဂီတေဗဒပါရဂူ”

DVB TV – ” ဂီတေဗဒပါရဂူ” သူခ်စ္တဲ့ဂီတအတြက္ ဘဝအစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကိုစေတးၿပီး ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနတဲ့ ဂီတေဗဒပါရဂူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း သတင္းမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၂)

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၁)

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထုိက္

DVB TV – ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – ျပည္သူျပည္သား သတင္းသမားမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ဒီပါ ရုိက္ကူး – ျပည္သူ ျပည္သား သတင္းသမားမ်ား တည္းျဖတ္ – ဒီပါ

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ဆရာမလုိပ္အပ္ေနတဲ့အေပၚ (၂)

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ဆရာမလုိပ္အပ္ေနတဲ့အေပၚ (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကီမ္လီဆန္း

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ ဆရာမလုိအပ္ေနတဲ့အေပၚ (၁)

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ ဆရာမလုိအပ္ေနတဲ့အေပၚ (၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တီမ္လီဆန္း

DVB TV – ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရဲ႕ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ အေျပာင္းအလဲ

DVB TV – ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္အေျပာင္းအလဲကို ရႈစားၾကရမွပါ။