အပတ္စဥ္က႑

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဝိန္႔စိန္အဆင့္ျမင့္ စိန္ရတနာေရႊဆိုင္ ဦးခင္ေမာင္ေအးႏွင့္ မိတ္ဖက္စကား

အခုတပတ္မွာေတာ့ ၁၉၅၈ ခုနစ္ကတည္းက စတင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ မႏၱေလးျမိဳ႕က ဝိန္႔စိန္အဆင့္ျမင့္ စိန္ရတနာေရႊဆိုင္က မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးခင္ေမာင္ေအးနဲ႔ မိတ္ဖက္စကား ေျပာၾကားမယ့္ Common Ground အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။ DVB TV – 25.03.2017

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္

DVB TV – အမ်ဳိးသမီးစကား၀ုိင္း အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – တူးတူးျမင့္သိန္း ရုိက္ကူး – တူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး၊ ေဇာ္၀င္းထြန္း တည္းျဖတ္ – အိဖူးလြင္

DVB TV – မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အေပၚ ျမင္းျခံသားမ်ားအျမင္

DVB TV – မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔အေပၚ ျမင္းျခံသားမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ရီရီထြန္း

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ (အီၾကာေကြး အစာသြပ္ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပလာသာ)

DVB TV – လူတုိင္းခ်က္ႏုိင္တယ္ (အီၾကာေကြး အစာသြပ္ ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားပလာသာ) တင္ဆက္ – ေအာင္မုိးသူ ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ ကုိတူးေလး၊ ဇင္လင္းထြန္း၊ ေဇာ္မင္းထြန္း၊ ရန္ႏုိင္မ်ဳိး

DVB TV – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား အမည္ေပးတဲ့အေပၚ အျမင္မ်ား

DVB TV – ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား အမည္ေပးတဲ့အေပၚ အျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းမ်ား အစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းမ်ား အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေလးမ်က္နာျမိဳ႕နယ္က သိမ္းဆည္းခံ လယ္/ေတာင္ယာသမားေတြရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံ

DVB TV – ေလးမ်က္နာျမိဳ႕နယ္က သိမ္းဆည္းခံ လယ္/ေတာင္ယာသမားေတြရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သန္းထုိက္ျမင့္

DVB TV – ေတာင္ေပၚသားရီရွင္း ကုမၸဏီ ဦးအုိက္စုိင္းနဲ႔မိတ္ဖက္စကား

DVB TV – လယ္ယာသံုးစက္ပစၥည္းေတြကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ ေတာင္ေပၚသားရီရွင္း ကုမၸဏီရဲ႕ မန္ေနးဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးအိုက္စိုင္းနဲ႔ မိတ္ဖက္စကားေျပာၾကားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – မတ္လ ၂ ရက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အေပၚ ပဲခူးတုိင္းသားမ်ားအျမင္

DVB TV – မတ္လ ၂ ရက္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အေပၚ ပဲခူးတုိင္းသားမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဗုိလ္သူရိန္