တပတ္အတြင္းစီးပြားေရး

ေရႊေစ်းအတက္အက်၊ ေငြေစ်းအတက္အက်၊ စားသံုးကုန္ပစၥည္း အတက္အက်၊ နယ္စပ္ေဒသ အေရာင္းအ၀ယ္၊ ကုန္စည္ျပပဲြႏွင့္ အေရာင္းျမႇင့္တင္ေရးပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးေဆြးေႏြး၀ိုင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပဲြမ်ား၊ စီးပြားေရးေၾကညာခ်က္ႏွင့္ ဥပေဒမ်ား၊ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား၊ ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား စသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္တို႔ကို တပတ္အတြင္း စုစည္းတင္ျပခ်က္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္ မဂၤလာပါ။ တစ္ပတ္အတြင္းမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ထူးျခားတဲ့စီးပြားေရးသတင္းေတြကိုတင္ဆက္ေပးေတာ့မွာပါ။ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ ၁။ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ရုံးအေနနဲ႔စာရင္း စစ္တဲ့အခါ ဘ႑ာေရးစာရင္းေတြမစစ္ပဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစစ္ေဆးသြားမည့္အေၾကာင္းေတြ ၂။ အဆင့္ျမင့္အေဆာက္အအံု ၁၂ ခုကိုျပင္ဆင္ေဆာက္လုပ္ခိုင္းတာ ကို ျပန္စဥ္းစားဖို႕ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြေျပာတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႕ ၃။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာ ၾကက္သားအဝင္နည္းေနလို႔ ၾကက္သားေစ်းေတြတက္ေနတဲ့အေၾကာင္းေတြကေတာ့ ဒီတစ္ပတ္တြင္းထူးျခားတဲ့သတင္းေတြပါ။ဒီသတင္းေတြနဲကအတူတျခားစီးပြားေရးသတင္းေတြကိုလည္းတင္ဆက္ေပးသြားမွာပါ။ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းမ်ားအစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္းမ်ားအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀၊ တာရာ ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းအစီအစဥ္

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္း စီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္

တပတ္အတြင္းစီးပြားေရးအစီအစဥ္ တင္ဆက္ – သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္းစီးပြားေရး အစီအစဥ္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြင္းစီးပြားေရး အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ေက်ာ္ေဇယ် ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇယ်

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း

တပတ္အတြင္း စီးပြားေရးသတင္း တင္ဆက္ – တာရာ၊ သာႏုိးေ၀ ရုိက္ကူး – DVB တည္းျဖတ္ – သာႏုိးေ၀