မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၁၁.၂၀၁၆)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၁၁.၂၀၁၆) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေရွ႔ေတာင္ဘက္မွာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နွင့္က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနျပီး .ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာ ကေတာ့ တိမ္အသငိ့အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ေလတုိက္နွုန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္း မွာ တစ္နာရီကို ၁၅-၁၇ မိုင္နွုနး္ ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမ္းရုိးတန္း မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းတေလၽာက္မွာ ကေတာ့ ၁၈-၂၀ မုိ္င္နွုန္းေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၁.၁၁.၂၀၁၆)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၁.၁၁.၂၀၁၆) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နွင့္.ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပိုင္းနွင့္ အေနာက္ပိုင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနျပီးက်န္္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္အနည္းငယ္မွ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာနုိင္ငံေပၚမွာ ကေတာ့ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္မွ တိမ္ထူထပ္ေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္ အနည္းငယ္မွ တိမ္ အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္ရွင္။ ေလတုိက္နွုန္းကေတာ့ ရခုိုင္ကမ္းရိုးတန္း ျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမ္းရုိးတန္း မွာ ကေတာ့တစ္နာရီကို ၈-၁၂မိုင္နွုန္းေလတုိက္ခတ္နုိင္ပါတယ္ မြန္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းတေလၽာက္မွာ ကေတာ့ တစ္နာရီကို ၁၂-၁၄ မုိ္င္နွုန္းေလတုိက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ ဆက္လက္ျပီးေတာ့့မနက္ျဖန္အတြက္မုိးေလ၀သအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္ေတြကိုလည္းတင္ဆက္ေပးပါဦးမယ္။ ရန္ကုန္မွာ ကေတာ့တိမ္အသင့္ အတင့္ျဖစ္ထြနး္နုိင္ျပီး ထား၀ယ္မွာ ကေတာ့ မိုးအနည္းငယ္ရြာသြနး္ နုိင္ပါတယ္။ က်န္ျမဳိ႔ၾကီးေတြျဖစ္တဲ့ စစ္ေတြ မေကြးပုသိမ္ ပဲခူး ေမာ္လျမိဳင္ ဘားအံ စတဲ့ျမိဳ႔ေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ သာယာနုိင္တယ္လို႔ခန္႔မွန္ုးထားပါတယ္။ ဟားခါးမံုရြာ ျမစ္ၾကီးနား လားရွိုး ေတာင္ၾကီး ဟဲဟိုး နွင့္ လြိဳင္ေကာ္မွာ …Read more »

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁၀.၁၂.၂၀၁၆)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၁၀.၁၂.၂၀၁၆) ေလတုိက္နွုန္းအေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ရခိုင္ကမး္ရိုးတန္းျမစ္၀ကၽႊန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို ၂၀-၂၅မိုင္နွုန္း နွင့္ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ ၂၀-၂၅မုိင္နွဳနး္ေလတုိက္ခတ္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၄.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၄.၁.၂၀၁၇) ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈက ရခိုင္ကမ္းရိုးတန္း၊၊ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၅ မုိင္ကေန ၁၇ မုိင္၊ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီကို၁၈ မုိင္ကေန ၂၀မုိင္ႏႈန္း တုိက္ခတ္ႏုိ္င္ပါတယ္။ မုိးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့တစ္ႏုိင္ငံလံုးနီးပါးမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဈ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္းနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းေဒသေတြမွာ ၂၀ မမကေန ၄၀ မမေလာက္ရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။ ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ မေကြးတုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၁၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၁၆ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၂၂ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

DVB TV – နံနက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၃.၁.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္(၂၃.၁.၂၀၁၇) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာေတာ့ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနဲ႔ ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အနည္းငယ္ျဖစ္ထြန္းေနပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာ လိႈင္းအနည္းငယ္ကေန လိႈင္းအသင့္တင့္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ၂ ေပကေန ၃ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိင္ျပီး ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္မွာ ၄ ေပကေန ၅ ေပေလာက္ျမင့္တက္ႏုိ္င္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၃.၂.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၁၃.၂.၂၀၁၇) .မိုးေရခ်ိန္ ပမာဏ ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသတခ်ိဳ႔မွာကေတာ့ ၂၀ မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိနုိင္ျပီး က်န္တျပည္လံုးနီးပါးမွာ မုိးေရခ်ိန္ေတြက ၂၀မီလီမီတာေအာက္ကို ေလၽာ့နည္းနုိင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ ညအပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္ ရွမး္ျပည္နယ္ တို႔မွာ ညအပူခ်ိန္ေတြက ၇-၁၀ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ၁၁-၂၁ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္အေျခအေနခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ့ ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာလွိုင္းအသင့္အတင့္ ရွိနုိင္ပါတယ္။ လႈိင္း အျမင့္ေပက ၂-၇ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၅.၃.၂၀၁၇)

DVB TV – ညေနပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၅.၃.၂၀၁၇) ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပိုင္းနွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ မိုးေရခ်ိန္က ၂၀-၄၀ မီလီမီတာ ေလာက္ရွိုနို္င္ပါတယ္။ ေန႔မပူခ်ိန္ေတြကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ ခ်င္းျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔မွာ ၂၅-၃၁ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနုိ္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၂-၃၉ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိုနိင္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွနး္ခ်က္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းအထက္ပုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမး္ျပည္နယ္မွာ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္၇ွိႏို္င္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၃၃ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၄၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ မုိးေရခ်ိန္ေတြက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းအထက္ပုိင္းနဲ႔ တနသၤာရီတုိင္းမွာ ၄၀ မီလီမီတာကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္ရြာသြန္းႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 07.04.2017

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇)

DVB TV – နံနက္ပုိင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ (၂.၅.၂၀၁၇) ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္မွာကေတာ့ လွိုင္း အနည္းငယ္သာရွိုနိင္ပါတယ္။ လိႈင္းအျမင့္ေပကေတာ့ ၁-၂ ေပေလာက္ျမင့္တက္နုိင္ပါတယ္။