မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၉)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး – ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ေအးမိစံ တည္းျ…

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ပိုဆိုးရြားႏိုုင္တာကို မိုးေလ၀သ ပညာရွင္ သတိေပး

အခုဇူလိႈင္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အနီးဆံုးေနရာမွာမုန္တိုင္းတခု ျဖစ္ႏိုင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈ ပိုမိုဆိုးရြားႏိုင္တယ္လို႔ မုုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္က ေျပာပါတယ္။ ဦးျမင္႔ႏိုင္သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 28.07.2015

ရက္သတၱပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

ရက္သတၱပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးေဇာ္လင္း

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မိုးေကာင္းၿမဳိ႔ ေရေဘး အတြက္ အကူအညီေတြ လိုအပ္ေန

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေကာင္းၿမဳိ႔ ေရေဘး ဒုုကၡ ခံစားေနရတဲ့သူေတြအတြက္ အကူအညီ အေထာက္အပံေတြ လုုိအပ္ေနပါတယ္။ ဒီသတင္းကုုိ ေဒၚသင္းသင္းႏြယ္က ေပးပုုိ႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 27.07.2015

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္

မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ အစီအစဥ္ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ