တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၉)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၅)ရက္ေန႔အထိရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – သူရိန္ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၄ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (မုိးေလ၀သပညာရွင္) ရုိက္ကူး – ေအးမိစံ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္

တပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

တပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၆ ခႏွစ္ ၊ ဇူလုိင္လ(၄) ရက္ေန႔မွ ဇူလုိင္လ (၁၀) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – ေလးေလးမြန္ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

တစ္ပတ္အတြင္းမိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္

တစ္ပတ္အတြင္းမိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ -ညအပူခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ ခန္႕မွန္းခ်က္အေနနဲ႕ေတာ့ လာမယ့္တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအစြန္းေဒသျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ သုညဒီဂရီ ေအာက္ေလ်ာ့ေအာင္အထိ ေဒသအခ်ိဳ႕ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေဒသေတြမွာ ေအးႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ ကယားျပည္နယ္တို႕မွာေတာ့ ညအပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႕မွာ ညအပူခ်ိန္ ၁၂ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႕ ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ဟာ ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ -မိုးရြာသြန္းမႈအေနနဲ႕ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာ ၁ …Read more »

DVB TV – ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၊ ေအာက္တုိဘာလ(၁၇) ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ (၂၃) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ဇူလုိင္လ (၆) ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႈလုိင္ ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရိန္