တပတ္အတြင္း မိုးေလ၀သ

တပတ္တာ ကာလအတြင္း ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရာ အပူခ်ိန္၊ မိုးရြာသြန္းမႈ၊ ေနေရာင္ျခည္ျပင္းအား အစရွိေသာ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို မိုးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က တင္ျပထားေသာ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁-၂၇) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂၁-၂၇) ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း၊ သုိက္ဇင္ တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္

တစ္ပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

တစ္ပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

ရက္တစ္ပတ္အတြက္မုိးေလသခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၉)ရက္ေန႔မွ မတ္လ(၆)ရက္ေန႔အထိ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

ရက္တပတ္အတြင္းမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖါ၀ါရီလ (၂၂)ရက္ေန႔မွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၂၈)ရက္ေန႔အထိမုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – လြင္မႈိင္း

ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး – လြင္မူိင္း တည္းျဖတ္ – မ်ဳိးေဇာ္လင္း

ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၈) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတပတ္မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္(ဇလေဗဒပညာရွင္) ရုိက္ကူး – မင္းမင္း၊ ယြန္းရတီ တည္းျဖတ္ – ယြန္းရတီ

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ(၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြက္ မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း တည္းျဖတ္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္

ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱတစ္ပတ္အတြင္း မုိးေလ၀ခန္႔မွန္းခ်က္ တင္ဆက္ – ေဒါက္တာထြန္းလြင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

တစ္ပတ္အတြင္းမိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္

တစ္ပတ္အတြင္းမိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ေန႕အထိ ရက္သတၱပတ္အတြင္း မိုးေလဝသ ခန္႕မွန္းခ်က္ -ညအပူခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္မႈ ခန္႕မွန္းခ်က္အေနနဲ႕ေတာ့ လာမယ့္တစ္ပတ္အတြင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းအစြန္းေဒသျဖစ္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္အေနာက္ပိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ စတဲ့ေဒသေတြမွာ သုညဒီဂရီ ေအာက္ေလ်ာ့ေအာင္အထိ ေဒသအခ်ိဳ႕ေတြမွာ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကုန္းေဒသေတြမွာ ေအးႏုိင္ပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႕ ကယားျပည္နယ္တို႕မွာေတာ့ ညအပူခ်ိန္ ၄ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႕၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အေကြးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတို႕မွာ ညအပူခ်ိန္ ၁၂ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၁၆ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ က်န္တိုင္းေဒသႀကီးေတြနဲ႕ ျပည္နယ္ေဒသေတြမွာ ညအပူခ်ိန္ဟာ ၁၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္မွ ၂၂ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ -မိုးရြာသြန္းမႈအေနနဲ႕ကေတာ့ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ တနသၤာရီတုိင္းနဲ႕ ကရင္ျပည္နယ္တို႕မွာ ၁ …Read more »