မိုးေလ၀သ

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၂၀ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ေန႔အပူခ်ိန္ခန္႔မွန္းခ်က္ကေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္မွာ ၂၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၂၇ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႔ရွိႏုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၈ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ကေန ၃၃ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ခန္႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 20.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ျမန္မာတနုိင္ငံလံုးမွာ မုိးရြာသြနး္နုိင္မွုျမင့္မားနုိင္ျပီး မုိးေရခ်ိန္ေတြကေတာ့ ၂၀ မီလီမီတာမွ ၈၀-၁၀၀မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိ ရြာသြနး္နုိင္တယ္လုိ႔ ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 19.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) တႏိုင္ငံလံုး မုိးရြာဖို႔အလားအလာေတြရွိႏုိင္ျပီး ၊ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းေဒသေတြမွာ မုိးေရခ်ိန္ ၈၀ မီလီမီတာကေန ၁၀၀ မီလီမီတာေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာ ၂၀ မီလီမီတာကေန ၆၀ မီလီမီတာေလာက္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 15.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၄ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ကပၸလီပင္လယ္ျပင္နဲ႔ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ေတာင္ပုိင္းမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနျပီး က်န္ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွာ တိမ္ထူထပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေပၚမွာကေတာ့ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနဲ႔ေတာင္ပိုင္းေဒသေတြမွာ တိမ္ထူထပ္ေနပါတယ္။ က်န္ေဒသေတြမွာ တိမ္အသင့္အတင့္ျဖစ္ထြန္းေနတာကိုေတြ႔ရပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 14.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၁၃ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ မုန္တုိင္းငယ္ 03B ဟာ ကုန္းတြင္းပုိင္းမွာ ေလဖိအားနည္းရပ္၀န္းအျဖစ္အားေလ်ာ့သြားျပီျဖစ္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB – 13.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း )

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း ) ေလတုိက္ခတ္ႏုိင္မႈကေတာ့ ရခုိင္ကမ္းရိုးတန္းမွာ တစ္နာရီ ၁၈ မုိင္ကေန မုိင္ ၂၀ အထိတုိက္ခတ္ႏုိင္ျပီး က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ ၂၅ မုိင္ကေန ၃၀ မုိင္အထိတုိက္ခတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ လိႈင္းၾကီးနုိင္ျပီး လိႈင္းအျမင့္ ၅ေပကေန ၈ေပအထိရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိ္င္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ DVB TV – 09.06.2017

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB TV – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၈ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၊ မြန္နဲ႔ တနသၤာရီကမ္းရိုးတန္းတေလွ်ာက္မွာ လိႈင္းၾကီးနုိင္ျပီး လိႈင္းအျမင့္ ၅ေပကေန ၈ေပအထိရွိႏုိင္ပါတယ္။ က်န္ကမ္းရိုးတန္းမွာ လိႈင္းအသင့္အတင့္ရွိႏုိ္င္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – ယြန္းရတီ

ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း)

DVB – ေန႔စဥ္ မုိးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ (၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၆ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း) ရခုိင္ျပည္နယ္ ဧရာ၀တီတုိင္း မြန္ျပည္နယ္ ကရင္ျပည္နယ္ တနၤသာရီတုိင္းတုိ႔မွာ မိုးေရခ်ိန္က ၂၀ မီလီမီတာမွ ၈၀ မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ထိရွိုနိုင္တယ္လုိ႔ခန္႔မွနး္ထားပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္ DVB TV – 06.06.2017

ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္

DVB TV – ေန႔စဥ္ မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းခ်က္ ၂၀၁၇ ဂြ်န္လ ၅ ရက္ေန႔ မနက္ပုိင္း တနသၤာရီတုိင္းမွာ မုိးေရခ်ိ္န္က ၈၀-၁၀၀ မီလီမီတာ ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိနုိင္ျပီး က်န္ေဒသေတြမွာ ကေတာ့ ၂၀မီလီမီတာ၀န္းက်င္ေလာက္ရွိနုိင္ပါတယ္။ တင္ဆက္ – လြင္မိုးေအာင္