Voxpop

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၂)

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၁)

DVB TV – အစုိးရအသစ္ ၁ ႏွစ္သက္တမ္းအေပၚ ကရင္ျပည္နယ္မွ အျမင္မ်ား (၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေစာဖုိးစီ

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား

DVB TV – ကရင္စာသင္ဖုိ႔ အခက္အခဲေတြရွိေနတဲ့အေပၚ ေညာင္ေလးျမိဳ႕နယ္ကအျမင္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထုိက္

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ဆရာမလုိပ္အပ္ေနတဲ့အေပၚ (၂)

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ဆရာမလုိပ္အပ္ေနတဲ့အေပၚ (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကီမ္လီဆန္း

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ ဆရာမလုိအပ္ေနတဲ့အေပၚ (၁)

DVB TV – စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ တမႈးျမိဳ႕မ ၁၂/ခ ရပ္မွာ ေက်ာင္းနဲ႔ ဆရာမလုိအပ္ေနတဲ့အေပၚ (၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – တီမ္လီဆန္း

DVB TV – ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ကေလးျမိဳ႕မွ ေျပာစကားမ်ား အပုိင္း(၂)

DVB TV – ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ကေလးျမိဳ႕မွ ေျပာစကားမ်ား အပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မင္းရဲစစ္ႏုိင္

DVB TV – ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ကေလးျမိဳ႕မွ ေျပာစကားမ်ား အပုိင္း(၁)

DVB TV – ကခ်င္စစ္ပြဲအေပၚ ကေလးျမိဳ႕မွ ေျပာစကားမ်ား အပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မင္းရဲစစ္ႏုိင္

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္ (၂)

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္ (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မုိးျပည့္

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္(၁)

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္(၁) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မုိးျပည့္