႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – မီးေဘးေရွာင္ မေလာင္ခင္တား ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – လူၾကမ္းမင္းသားၾကီး ေဇာ္မႈိင္း အပုိင္း(၇) ရုပ္သံ

DVB TV – လူၾကမ္းမင္းသားၾကီး ေဇာ္မႈိင္း အပုိင္း(၇) ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ကရင္ရုိးရာဒုံးအက ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ကရင္ရုိးရာဒုံးအက ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – စစ္တုရင္ ခ်န္ပီယံရုပ္သံ

DVB TV – စစ္တုရင္ ခ်န္ပီယံရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ထက္လူ၊ မုိးျပည့္ တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ထက္လူ

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိး အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ

DVB TV – ကဗ်ာဆရာတင္မုိး အိမ္ျပန္ခရီးရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ထြန္းထြန္းသိန္း၊ ေနရီရီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – သူဇာလင္း

DVB TV – ပ်ဴလူမ်ဳိးရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ မင္းတပ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပ်ဴလူမ်ဳိးရုိးရာ ယဥ္ေက်းမႈပြဲ မင္းတပ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေဂစိမ္းေအာင္(မင္းတပ္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခ်င္းတုိင္းရင္းသားရုိးရာ ခြာဒုိပြဲေတာ္ ရုပ္သံ

DVB TV – ခ်င္းတုိင္းရင္းသားရုိးရာ ခြာဒုိပြဲေတာ္ ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – မင္းရဲစစ္ႏုိင္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ျပည္သူခ်စ္တဲ့ လူထုေဒၚအမာ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) ရုပ္သံ

DVB TV – ျပည္သူခ်စ္တဲ့ လူထုေဒၚအမာ (၁၉၁၅-၂၀၀၈) ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – တာရာ၊ ေအးႏုိင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၀” ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၀”ကို ေမာင္တူး က တင္ဆက္ထားပါတယ္။