႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းျပီးအသစ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ ရုပ္သံ

DVB TV – ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းဖ်က္သိမ္းျပီးအသစ္တင္သြင္းခြင့္ႏွင့္ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈျပႆနာ ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး – ခုိင္ပန္းႏု ႏွင့္ ဒီဗီြဘီအေဖြဲ႕သားမ်ား တည္းျဖတ္ – ခုိင္ပန္းႏု

DVB TV – တင္မုိး (၈၃) ရုပ္သံ

DVB TV – တင္မုိး (၈၃) ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်၊ စုိးစုိး(တုိရြန္တုိ) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး တင္မုိး ၈၃ ႏွစ္ေျမာက္ရုပ္သံ

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပဒုိမန္းရွာ ၁၉၄၃ – ၂၀၀၈ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – နယ္ျမိဳ႕ေလးတျမိဳ႕က ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳခံရသူေတြ အေၾကာင္းရုပ္သံ

DVB TV – နယ္ျမိဳ႕ေလးတျမိဳ႕က ေခတ္သစ္ကြ်န္ျပဳခံရသူေတြ အေၾကာင္းရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – မင္းညိဳ

DVB TV – ျမန္မာ့ျခင္းလုံး ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ျမန္မာ့ျခင္းလုံး ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – လွ်မ္းလူ

DVB TV – ပ႑ိတာရာမသာသနာ့ရိပ္သာ(ခ်င္းမုိင္)႒ာနခြဲရုပ္သံ

DVB TV – ပ႑ိတာရာမသာသနာ့ရိပ္သာ(ခ်င္းမုိင္)႒ာနခြဲရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – သံျဖဴဇရပ္သုိ႕ တစ္ေခါက္ရုပ္သံ

DVB TV – သံျဖဴဇရပ္သုိ႕ တစ္ေခါက္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – တာရာ၊ အာခုိက္၊ သံျဖဴဇရပ္ ျပတုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးဥကၠဌေဟာင္း သူရဦးေရႊမန္း ရုပ္သံ

DVB TV – သူရဦးေရႊမန္း ပါတီဥကၠ႒ကေန ဖယ္ရွားအျပီး ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္လာမလဲ ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ

DVB TV – ၂၈ ႏွစ္၊ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ကုိဘိတ္(ျမိတ္) တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး