႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
မာမာေအးရဲ့ အသဲနာကမ႓ာမေၾကသီခ်င္း (႐ုပ္သံမွတ္တမ္း)

မာမာေအးရဲ့ အသဲနာကမ႓ာမေၾကသီခ်င္း (႐ုပ္သံမွတ္တမ္း) ရုိက္ကူး – ေဇယ်၊ ဥာဏ္ၾကီး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ အေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားတဲ့ Investigative Documentary film စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ကို ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေသာၾကာေန႔ ညေန ၆း၃၀ နာရီမွာ ထုတ္လႊင့္ျပသပါသည္။ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ ေပ်ာက္ဆံုးမႈ Investigative Documentary အတြက္ အစိုးရဘက္မွ တုံ႔ျပန္ခ်က္အား တရား၀င္ ေတာင္းယူခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာနရဲ႔ တုုံ႔ျပန္စာကို ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနမွတဆင့္ ေပးပို႔လာခဲ့ပါသည္။ တုံ႔ျပန္စာ အျပည့္အစုံကိုလည္း ရုုပ္သံမွတ္တမ္းအတြင္းမွာ ရွဳစားႏိုင္ပါသည္။ DVB TV – 11.12.2015

DVB TV – ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ဘတ္စ္ကားဒရုိက္ဘာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီး ဘတ္စ္ကားဒရုိက္ဘာ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္၊ သူရစုိး တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ျပည့္ျဖိဳးေက်ာ္

DVB TV – မသန္စြမ္းထိုင္လ်က္ ေဘာ္လီေဘာသမားေလး ထူးကိုအေၾကာင္း ရုပ္သံ

DVB TV – မသန္စြမ္းထိုင္လ်က္ ေဘာ္လီေဘာသမားေလး ထူးကိုအေၾကာင္း ရုပ္သံ လူမသန္ေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ကေတာ့ လူေကာင္းပကတိေတြအားက်ရေလာက္ေအာင္ သန္စြမ္းတဲ့…မျပည့္စံုမႈေတြၾကားက ဘဝကိုဇြဲမေလ်ာ့ အ႐ွံုးမေပးသူ ထိုင္လ်က္ေဘာ္လီေဘာကစားသမားေလးအေၾကာင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ထက္လူ

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ခရစ္စမတ္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရုိက္ကူး – ေလးေလးမြန္၊ ခြန္ဘသာ ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္ – ေလးေလးမြန္ တည္းျဖတ္ – ခြန္ဘသာ

DVB TV – လာအုိျပည္က ျမန္မာရြာရုပ္သံ

DVB TV – လာအုိျပည္က ျမန္မာရြာရုပ္သံ ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ခြန္ေဇာ္ဦး

မႏၲေလးက ဆိုင္ကယ္စတန္႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

မႏၲေလးက ဆိုင္ကယ္စတန္႔ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္ေဇ

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ

DVB TV – ၂၇၅၆ ခုႏွစ္ ကရင္ႏွစ္သစ္ကူး အလြန္ကာလရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ေဇယ်ာ၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အခမ္းအနားရုပ္သံ

DVB TV – ၁၉၉၆ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္အခမ္းအနားရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေလးေလးမြန္၊ အာခုိက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေလးေလးမြန္