႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဆရာမ ေဒၚလီလီေထြး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဆရာမ ေဒၚလီလီေထြး ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကိး တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

သမုိင္းထဲက ေဆးတစ္စက္ ပန္းခ်ီ စံမင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း

သမုိင္းထဲက ေဆးတစ္စက္ ပန္းခ်ီ စံမင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ / တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္ ရုိက္ကူး ေဇယ်၊ လြင္မိႈင္း

ထီးဆိုဒူး ကယားနယ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးရုပ္သံ

ထီးဆိုဒူး ကယားနယ္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ကယားအဖြဲ႔ တည္း ျဖတ္- ကယားအဖြဲ႔၊ ေမာင္တူး

ျမန္မာေတြ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားျပား ရုပ္သံ

ျမန္မာေတြ ျပည္ပထြက္ အလုပ္လုပ္သူမ်ားျပား ရုပ္သံ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ၊ ခြန္ေဇာ္ဦး ႏွင့္ ဒီဗီြဘီ သတင္းေထာက္မ်ား တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ရခိုင္တို႔ရဲ႕ နွစ္ကူးသၾကၤန္္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ရခိုင္တို႔ရဲ႕ နွစ္ကူးသၾကၤန္္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေအးမိစံ ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္-ေဇာ္ထက္

သတင္းစာေပၚကဖတ္စရာမ်ား အပုိင္း(၁)

၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၈ရက္ေန႔ ထြက္ရွိတဲ့သတင္းစာဂ်ာနယ္ ေကာင္းႏုိးရာရာမ်ားကုိေကာက္ႏႈတ္တင္ဆက္ထားတဲ့အစီအစဥ္ ပထမပုိင္း တင္ဆက္ – ေမသၾကၤန္၊ ခုိင္ပန္းႏု ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

၁၃၇၇ ခုႏွစ္ ျပည္သူ ေက်ာင္းသား သံခ်ပ္ရုပ္သံ

၁၃၇၇ ခုႏွစ္ ျပည္သူ ေက်ာင္းသား သံခ်ပ္မ်ား။ ရိုက္-ေလးမြန္၊ တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၁)

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၁) ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ -ထြန္းေက်ာ္

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၂)

လွဳိင္သာယာ ေျမႏုကြ်န္းေပၚက မေရရာဘ၀မ်ား ရုပ္သံအပုိင္း(၂) ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ -ထြန္းေက်ာ္