႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါေစရိုးရာအေမြရုပ္သံ

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတတ္ပါေစရိုးရာအေမြရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ေအာင္ေအာင္၊ တာရာ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – တာရာ

“ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၀” ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၇၀ ျပည့္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း “ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၇၀”ကို ေမာင္တူး က တင္ဆက္ထားပါတယ္။

၈၇ ၾကိမ္ေျမာက္ မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားႀကီး၀ါဆိုျခင္းအလွခတ္ပြဲေတာ္ရုပ္သံ

၈၇ ၾကိမ္ေျမာက္ မႏၱေလးမဟာမုနိဘုရားႀကီး၀ါဆိုျခင္းအလွခတ္ပြဲေတာ္ရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ျငိမ္းမိုးေနာင္ တည္းျဖတ္၊ တင္ဆက္ – ေမာင္တူး

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ရုပ္သံ

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသား ၇ ၾကိမ္ေျမာက္ရံုးထုတ္ရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ဉာဏ္ႀကီး၊ေဇယ် ၊ရန္ႏိုင္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်

ေမာင္ေသာ္က ၂၄ ႏွစ္ရုပ္သံ

ေမာင္ေသာ္က ၂၄ ႏွစ္ရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ေစာဖိုးစီ၊ အာခိုက္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

အေကာက္ေတာင္မွ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားရုပ္သံ

အေကာက္ေတာင္မွ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားရုပ္သံ ရိုက္ကူး – မင္းညို၊ ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ေအးမိစံ

တည္တံ႔ေစခ်င္နန္းျမိဳ႕တခြင္ရုပ္သံမွတ္တမ္း

တည္တံ႔ေစခ်င္နန္းျမိဳ႕တခြင္ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူး-ေဇာ္ထက္၊ ေအာင္ေအာင္၊ တာရာ တင္ဆက္/တည္းျဖတ္-ေဇာ္ထက္

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္ေရးေန႔ ရုပ္သံ

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္ေရးေန႔ ရုပ္သံ ရိုက္ကူး – ဒီဗြီဘီသတင္းေထာက္မ်ား တင္ဆက္/တည္းျဖတ္- ေမာင္တူး

ပုသိမ္ထီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ပုသိမ္ထီး ရုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္ကူး-ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ မ်ိဳးေဇာ္လင္း၊ ေအးမိစံ၊ ဒို႔ျပည္ဒို႔ေျမအဖြဲ႔သားမ်ား တင္ဆက္/တည္းျဖတ္-ေအးမိစံ