႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

ျမန္မာ့သမိုင္းထဲက အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ား၏ ေနာက္ခံျဖစ္ရပ္မ်ား၊ သတင္းေနာက္ခံ ျဖစ္ရပ္ႀကီးမ်ား၊ ထူးျခားေသာ ဘ၀အတၳဳပတၱိမ်ား၊ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္မ်ားကို တင္ျပသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးအခင္းရုပ္သံ ဒုတိယပုိင္း

၇ ရက္ ၇ လ ၆၂ မေမ့ၾကနဲ႔ ။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးအခင္းမွာ စစ္တပ္က ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ ခဲ့တာ အခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွာ ၅၃ ႏွစ္ ရွိသြားခဲ့ပါျပီ။ ဒီအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ေမာင္တူး တင္ဆက္ထားပါတယ္။

၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးအခင္းရုပ္သံ

၇ ရက္ ၇ လ ၆၂ မေမ့ၾကနဲ႔ ။ ၁၉၆၂ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ ဆဲဗင္းဇူလိုင္ အေရးအခင္းမွာ စစ္တပ္က ေက်ာင္းသား ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တာ အခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွာဆို ၅၃ ႏွစ္ ရွိသြားခဲ့ပါျပီ။ ဒီအေၾကာင္း ရုပ္သံမွတ္တမ္းကို ေမာင္တူး တင္ဆက္ထားပါတယ္။

ထန္းသမားရုုပ္သံမွတ္တမ္း

ထန္းသမားရုုပ္သံမွတ္တမ္း ရိုက္/တည္း/တင္ဆက္ – ထြန္းေက်ာ္

အမ်ိဳးသမီး ဆုိကၠား ဆရာမ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

DVB TV – အမ်ိဳးသမီးဆုိက္ကားဆရာမ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္စုိး (မုံရြာ) တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေက်ာင္းသားမ်ားရုံးထုတ္မႈ ကုိးၾကိမ္ေျမာက္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း

ေက်ာင္းသားမ်ားရုံးထုတ္မႈ ကုိးၾကိမ္ေျမာက္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္ ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး၊ ေဇယ် တည္းျဖတ္ – ရန္ႏုိင္

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (KHRG)

ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မွတ္တမ္း (KHRG)

သုဘရာဇာ တစ္ဦးရဲ႕မေလးရွားေန႔ရက္မ်ား ရုပ္သံ

သုဘရာဇာ တစ္ဦးရဲ႕မေလးရွားေန႕ရက္မ်ားရုပ္သံ ရိုက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇာ္ထက္ တင္ဆက္ – ရန္ႏုိင္

တဦးတည္းေသာ ႀကိဳးေပးခံ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦး ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

တဦးတည္းေသာ ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ခံ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဆလိုင္းတင္ေမာင္ဦးရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

တခါက ပုလဲအေရာင္မမွိန္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္း

တခါက ပုလဲအေရာင္မမွိန္ ရုပ္သံ ရုိက္ကူး/တင္ဆက္/တည္းျဖတ္ – ျဖိဳးေဝသိန္း