တို႔ျပည္ တို႔ေျမ

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားမွသည္ ေျမာက္ဖ်ားအထိ၊ အေရွ႕ဖ်ားမွသည္ အေနာက္ဖ်ားအထိ ေနရာစံု ေဒသစံု တမူထူးျခားသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အလွအပမ်ား။ မတူေသာ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ မတူေသာ ဘာသာစကား၊ မတူေသာ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဘ၀မ်ား၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ သဘာ၀မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသက လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။ လူမသိ သူမသိ စိတ္၀င္းစားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးႏွင့္ ေ၀းကြာကမ္းလွမ္းေသာ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ သူတို႔ ရွင္သန္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာစပ္ တင္ျပထားသည့္ ခရီးသြား သတင္းႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ကရင္ျပည္နယ္ထဲက တလားကူး ကရင္ရေသ့ရြာ

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား အပုိင္း(၂) ကရင္ျပည္နယ္ထဲက တလားကူး ကရင္ရေသ့ရြာအေၾကာင္းကုိ ရႈစားရၾကမွာပါ။

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား

DVB TV – လွိဳင္သာယာျမိဳ႕ အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အစြန္ လွဳိဳင္သာယာျမိဳ႕က ဆယ္ေပပတ္လည္ အခန္းေလးထဲမွာ စက္ရုံအလုပ္သမားျဖစ္သူ သမီးတစ္ေယာက္ ဖခင္မဲ့ေနတဲ့ သူ႔ေျမးေလးတစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ဦးစိန္ျမင့္ စုေပါင္းေနထုိင္ရတဲ့လူေနမႈဘ၀ အေၾကာင္းကုိၾကည့္ရႈရမွာပါ။

DVB TV – ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္-နမ္းခမ္း ပတ္၀န္းက်င္အႏွီးတ၀ုိက္

DVB TV – တို႔ျပည္တို႔ေျမအစီအစဥ္ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္-နမ္းခမ္း ပတ္၀န္းက်င္အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀

DVB TV – လားရွိးျမိဳ႕အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္း

DVB TV – လားရွိးျမိဳ႕အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္း တင္ဆက္ထားတဲ့ တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမအစီအစဥ္

DVB TV – ပဲခူးျမိဳ႕နယ္အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမွဳဘ၀

DVB TV – ပဲခူးျမိဳ႕နယ္အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမွဳဘ၀အေၾကာင္းကုိ တင္ဆက္ထားတဲ့တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမအစီအစဥ္

DVB TV – က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္

DVB TV – က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ လူေနမႈ႕ဘ၀အေၾကာင္း တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမ အစီအစဥ္မွာ ရႈစားရၾကမွာပါ။

DVB TV -မူးရစ္သားေကာင္ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ ရန္ႀကိဳးစာေနတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း

DVB TV – ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ ဟူးေကာင္းလြင္ျပင္ေဒသလို႔ေခၚ တဲ့တနိုင္းျမိဳ႕ ေပၚက မူးရစ္သားေကာင္ဘဝကေန လြတ္ေျမာက္ ရန္ႀကိဳးစာေနတဲ့ လူငယ္ တစ္ေယာက္ အေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲတဲ့ ေအာင္ဘာ ပယင္းေမွာ္ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမအစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV – ၿမိတ္ကြ်န္းစု ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္

DVB TV – ၿမိတ္ကြ်န္းစု ႏွင့္ အနီးတစ္၀ိုက္ ငွက္သိုက္ကြ်န္းအပါအ၀င္ အနီးပတ္၀န္းက်င္က ဘ၀ေတြ အလွေတြ မီးထြန္းေလွေပၚက ေလွလုပ္သားေတြရဲ႕ ဘ၀တစ္ခ်ိဳ႕ကို တင္ဆက္ထားတဲ့ တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမအစီအစဥ္