တို႔ျပည္ တို႔ေျမ

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားမွသည္ ေျမာက္ဖ်ားအထိ၊ အေရွ႕ဖ်ားမွသည္ အေနာက္ဖ်ားအထိ ေနရာစံု ေဒသစံု တမူထူးျခားသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အလွအပမ်ား။ မတူေသာ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ မတူေသာ ဘာသာစကား၊ မတူေသာ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဘ၀မ်ား၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ သဘာ၀မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသက လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။ လူမသိ သူမသိ စိတ္၀င္းစားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးႏွင့္ ေ၀းကြာကမ္းလွမ္းေသာ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ သူတို႔ ရွင္သန္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာစပ္ တင္ျပထားသည့္ ခရီးသြား သတင္းႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေျမလႊာကိုဖြင့္ ျပည္ကိုျမႇင့္အံ့…. ေက်ာက္စိမ္းေျမဆီသို႔ (၁) -(၂၀ ရက္ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၄)

ဒီဗီဘီရဲ႕ အပတ္စဥ္ ခရီးသြား #Roadshow အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ တို႔ျပည္ တို႔ေျမ အဖြဲ႔သားမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ လုုံးခမ္းတ၀ိုက္ကို အေရာက္သြားၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႔ စကား၊ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။ Doh Pyay Doh Myay အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ညေန ၅း၃၀ နာရီမွာ ဒီဗီဘီ ရုုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အြန္လိုုင္းခ်န္နယ္ေတြမွာ ႐ႈစားႏိုင္ၿပီ။

ပုဂံေျမသို႔… (၁၀ ရက္ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၅)

တိုု႔ျပည္ တိုု႔ေျမ အစီအစဥ္ – ပုဂံေျမသို႔ DVB Roadshow episode 9 – 10.01.2015

ရခိုင္ကမ္းရိုုးတန္းဆီသို႔…

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေဒသမ်ဳိးစုံက လူထုေတြရဲ႕ဘ၀ကုိ အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမ (ရခိုင္ျပည္နယ္ ေနာက္ပုိင္းသုိ႔……)

ေျမလႊာကိုဖြင့္ ျပည္ကိုျမႇင့္အံ့…. ေက်ာက္စိမ္းေျမဆီသို႔ (၃)

ဒီဗီဘီရဲ႕ အပတ္စဥ္ ခရီးသြား #Roadshow အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ တို႔ျပည္ တို႔ေျမ အဖြဲ႔သားမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ လုုံးခမ္းတ၀ိုက္ကို အေရာက္သြားၿပီး ေဒသခံေတြရဲ႔ စကား၊ လူမႈဘ၀ သဘာ၀ေတြကို စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။ Doh Pyay Doh Myay အစီအစဥ္ကို အပတ္စဥ္ စေန၊ တနဂၤေႏြ ညေန ၅း၃၀ နာရီမွာ ဒီဗီဘီ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ အြန္လိုုင္းခ်န္နယ္ေတြမွာ ႐ႈစားႏိုင္ၿပီ။