တို႔ျပည္ တို႔ေျမ

ျမန္မာျပည္ ေတာင္ဖ်ားမွသည္ ေျမာက္ဖ်ားအထိ၊ အေရွ႕ဖ်ားမွသည္ အေနာက္ဖ်ားအထိ ေနရာစံု ေဒသစံု တမူထူးျခားသည့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အလွအပမ်ား။ မတူေသာ ႐ုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ မတူေသာ ဘာသာစကား၊ မတူေသာ ဓေလ့ထံုးစံတို႔ျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ဘ၀မ်ား၊ ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ သဘာ၀မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထား ေလးစားဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား။ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသက လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ား။ လူမသိ သူမသိ စိတ္၀င္းစားဖြယ္ ျဖစ္ရပ္မ်ား။ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးႏွင့္ ေ၀းကြာကမ္းလွမ္းေသာ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ သူတို႔ ရွင္သန္ရာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေရာစပ္ တင္ျပထားသည့္ ခရီးသြား သတင္းႏွင့္ ပညာေပး အစီအစဥ္။

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ေဒသ သာယာဝတီၿမိဳ႕ လူေနမႈဘ၀

DVB TV – ေတာင္သူလယ္သမားအေရးေတာ္ပံုႀကီးစတင္ခဲ့တဲ့ေဒသ ဆရာစံရဲ့ ေအာင္ေျမျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေဒသ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းမွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ ေဒသ သာယာဝတီၿမိဳ႕ ဒီၿမိဳ႕ေလးရဲ့အနီးတစ္ဝိုက္မွာရွိတဲ့ လူေနမႈဘဝေတြကိုတင္ဆက္ေပမယ့္ ဒီတစ္ပတ္ တို႔ျပည္တို႔ေျမအစီအစဥ္မွာ ၾကည့္ရႈရမွာပါ။

​DVB TV – ေတာင္​သူလယ္​သမားအ​ေရး​ေတာ္​ပံု စတင္​ခဲ့ရာ လက္​ပံတန္​း ၿမိဳ႕

DVB TV – ​ေတာင္​သူလယ္​သမားအ​ေရး​ေတာ္​ပံု စတင္​ခဲ့ရာ လက္​ပံတန္​း ၿမိဳ႕ အနီးတစ္​ဝိုက္​က လူ​ေနမႈဘဝ​ေတြကို တို႔ျပည္တို႔ေျမ အစီအစဥ္မွာ တင္ဆက္ထားပါတယ္။

DVB TV – ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ၀ါးသခၤ(လယ္)ေက်းရြာ လူေနဘ၀အေၾကာင္း

DVB TV – ေကာ့မွဴးျမိဳ႕နယ္ ၀ါးသခၤ(လယ္)ေက်းရြာ လူေနဘ၀အေၾကာင္းကုိ တုိ႔ျပည္တုိ႔ေျမ အစီအစဥ္

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ ပန္းသည္ကေလးမအေၾကာင္း

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား အပုိင္း(၃) ပန္းသည္ ကေလးမအေၾကာင္း ႏွင့္ တံငါသည္တစ္ေယာက္အေၾကာင္းကုိ ရႈစားရၾကမွာပါ။

DVB TV – ကရင္ျပည္နယ္ထဲက တလားကူး ကရင္ရေသ့ရြာ

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား အပုိင္း(၂) ကရင္ျပည္နယ္ထဲက တလားကူး ကရင္ရေသ့ရြာအေၾကာင္းကုိ ရႈစားရၾကမွာပါ။

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား

DVB TV – တုိ႔ျပည္၊ တုိ႔ေျမ အဖြဲ႕သားမ်ား ကင္မရာေနာက္ကြယ္မွာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား

DVB TV – လွိဳင္သာယာျမိဳ႕ အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အစြန္ လွဳိဳင္သာယာျမိဳ႕က ဆယ္ေပပတ္လည္ အခန္းေလးထဲမွာ စက္ရုံအလုပ္သမားျဖစ္သူ သမီးတစ္ေယာက္ ဖခင္မဲ့ေနတဲ့ သူ႔ေျမးေလးတစ္ေယာက္နဲ႔အတူ ဦးစိန္ျမင့္ စုေပါင္းေနထုိင္ရတဲ့လူေနမႈဘ၀ အေၾကာင္းကုိၾကည့္ရႈရမွာပါ။

DVB TV – ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္-နမ္းခမ္း ပတ္၀န္းက်င္အႏွီးတ၀ုိက္

DVB TV – တို႔ျပည္တို႔ေျမအစီအစဥ္ရဲ႕ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္-နမ္းခမ္း ပတ္၀န္းက်င္အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀

DVB TV – လားရွိးျမိဳ႕အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္း

DVB TV – လားရွိးျမိဳ႕အႏွီးတ၀ုိက္ လူေနမႈဘ၀အေၾကာင္း တင္ဆက္ထားတဲ့ တုိ႔ျပည္ တုိ႔ေျမအစီအစဥ္