လႊတ္ေတာ္ေရးရာ

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သန္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ေလ်ာ့ခ်

DVB TV – ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရရဲ႕ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာနွစ္ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈကို ျပည္ေထာင္စုက က်ပ္သန္း ၄ေထာင္ေက်ာ္ ေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ေသာ္ဇင္မ်ိဳးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV – မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း

DVB TV – မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀းဒုတိယေန႔ ၂/ ၂၀၁၆မွာ ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ စီမံကိန္းအားလုံးအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၅၈ ဘီလီယမ္ ေက်ာ္ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဖသတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

DVB TV – မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အရအသုံးခန္႔မွန္းေခ်ေငြစာရင္း

DVB TV – မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ပထမေန႔မွာ စီမံကိန္း ဘ႑ာေရးနဲ႔ စည္ပင္ ၀န္ႀကီးက ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ အရအသုံးခန္႔မွန္းေခ်ေငြစာရင္းကုိ လႊတ္ေတာ္မွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဦးေဇာ္ေဖသတင္းေပးပုိ႔ထားပါတယ္။

DVB TV – အစိုးရ သစ္လက္ထက္ပထမဆံုးေရးဆြဲတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္

DVB TV – အစိုးရ သစ္လက္ထက္ပထမဆံုးေရးဆြဲတဲ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မဟုတ္တဲ့အသံုးစရိတ္ေတြ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီသတင္းကိုေသာ္ဇင္မ်ိဳးက ေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV – ခြင့္ျပဳအသံုးစရိတ္ေတြကို အခ်ိန္မီမသံုးႏုိင္တဲ့အတြက္ ျပန္လည္အပ္ႏွံဖုိ႔ တင္ျပမယ္

DVB TV – ခြင့္ျပဳအသံုးစရိတ္ေတြကို အခ်ိန္မီမသံုးႏုိင္တဲ့အတြက္ ပိုလွ်ံေငြေတြျပန္လည္အပ္ႏွံဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ကို တင္ျပ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးက ေျပာပါတယ္။

DVB TV – ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဘ႑ာေငြလွ်ာထားခ်က္နဲ႔ပက္သတ္ျပီး ၀န္ၾကီးျပန္လည္ေဆြးေႏြး

DVB TV – ယခုႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ဘ႑ာေငြလွ်ာထားခ်က္နဲ႔ပက္သတ္ျပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြနဲ႔အၾကံျပဳခ်က္ေတြအေပၚမွာ တုိင္းေဒသၾကီးအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ၾကီးေတြက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ ၾကပါတယ္။ ဟိန္းကိုသတင္းေပးပို႔ထားတာပါ။

ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့

၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ျဖည့္စြက္ေတာင္းခံေငြ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ထဲက ဘီလ်ံ ၆၀ ေက်ာ္ျဖတ္ေတာက္ ၿပီး ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီသတင္းကို ဦးေနၿဖိဳး၀င္းက ေပးပို႔ထားပါတယ္။ DVB TV – 14.12.2016

DVB TV – မႏၱေလးတိုင္း အေရးေပၚအစည္းအေ၀းမွာ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ခန္႕မွန္းလ်ာထား စာရင္းပယ္ဖ်က္

DVB TV – မႏၱေလးတိုင္း အေရးေပၚအစည္းေ၀းမွာ လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေကာ္မတီနဲ႕ မတိုင္ပင္ဘဲ ေရးဆြဲထားတဲ့ စြန္ရဲအင္း စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးနွစ္ ခန္႕မွန္းလ်ာထား စာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္လိုက္ပါတယ္။ တာ၇ာ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

DVB TV – စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ လယ္ယာေျမ ေခ်းေငြတုိးေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိ

DVB TV – စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေဝး ဒုတိယေန႕မွာ လယ္ေျမႏွင့္ ယာေျမ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြႏႈန္းထားမ်ားကြာဟေနတာေၾကာင့္ ယာေျမေခ်းေငြမ်ားတိုးေပးရန္အစီအစဥ္ရွိမရွိ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒီသတင္းကို ေအာင္ကိုလတ္ကေပးပို႕ထားပါတယ္။