အထူးအစီအစဥ္မ်ား

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲအေပၚ ေျပာစကားမ်ား

DVB TV – ျပည္ခုိင္ျဖိဳး ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲအေပၚ ေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဌးလူိင္

DVB TV – ဆားလင္းၾကီး ျမန္မာ-ယန္စီ ေၾကးနီမုိင္းခြဲမႈအေပၚ ေျပာစကားမ်ား

DVB TV – ဆားလင္းၾကီး ျမန္မာ-ယန္စီ ေၾကးနီမုိင္းခြဲမႈအေပၚ ေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး ၊ တည္းျဖတ္ – ေ႒းလူိင္(ယင္းမာပင္)

DVB TV – ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ စာေရးဆရာၾကီးလူထုအေဒၚအမာ ေမြးေန႔အမွတ္တရ ျမင္းျခံမွေျပာစကားမ်ား

DVB TV – ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ စာေရးဆရာၾကီးလူထုအေဒၚအမာ ေမြးေန႔အမွတ္တရ ျမင္းျခံမွေျပာစကားမ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ရီရီထြန္း

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္ (၂)

DVB TV – အမ်ားပုိင္သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး စနစ္သစ္အေပၚ ယာဥ္ေမာင္းေတြအျမင္ (၂) ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – မုိးျပည့္

DVB TV – မင္းလွတရားရုံးက ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ရဲ႕ အမႈအေပၚေျပာဆုိခ်က္မ်ား

DVB TV – မင္းလွတရားရုံးက ေရွ႕ေနေဒၚခင္ခင္ေက်ာ္ရဲ႕ အမႈအေပၚေျပာဆုိခ်က္မ်ား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာ

DVB TV – အလုပ္သမားေန႔ ျမန္မာ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ပဲခူးနယ္သားမ်ားအျမင္

DVB TV – အလုပ္သမားေန႔ ျမန္မာ့ အလုပ္သမားအခြင့္အေရး ပဲခူးနယ္သားမ်ားအျမင္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထုိက္

No comment 20150702

No comment 20150702 ရုိက္ကူး- ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေတာင္သမန္အင္း ဦးပိန္တံတား

ေတာင္သမန္အင္း ဦးပိန္တံတား ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေကာင္းထက္ေက်ာ္

တာေမြျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ၁၅၂ လမ္းကားမီးေလာင္ျမင္ကြင္း

တာေမြျမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္း ၁၅၂ လမ္းကားမီးေလာင္ျမင္ကြင္း ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ