အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေအာင္သူ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေအာင္သူ ၈၈ ျငိမ္းပြင့္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ညီလင္းထြန္း၊ ရဲ၀င္းထုိက္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

အန္အယ္လ္ဒီ အစိုးရသစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အလားအလာ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္(ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္-အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္)ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေက်ာ္သက္မင္း ရုိက္ကူး – ေအာင္ကုိကုိလတ္ တည္းျဖတ္ – ေက်ာ္သက္မင္း DVB TV – 17.03.2016

ေဒါက္တာစိုးထြန္း-ဒုဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာစိုးထြန္း-ဒုဥကၠဌ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ – ပိုင္စိုး တည္းျဖတ္တင္ဆက္ – သိုက္ဇင္

ေတာင္ၾကီးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၂)

ေတာင္ၾကီးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သုေတသီ Mr.Yeshuaႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေျမျမႇဳပ္မိုင္း သုေတသီ Mr.Yeshuaႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး- ဒီဗြီဘီ တည္းျဖတ္-ေမာင္တူး တင္ဆက္- ခင္ေမာင္၀င္း

စာေရးဆရာေဖျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စာေရးဆရာေဖျမင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ညီလင္းထြန္း

ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာတင္မာေအာင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ဆန္ီ၊ ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ္ တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ဦးခြန္ထြန္းဦး(ဥကၠ႒) ရွမ္းတုိင္းရင္းမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

ဦးခြန္ထြန္းဦး(ဥကၠ႒) ရွမ္းတုိင္းရင္းမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ဇင္ေမာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး၊ မ်ဳိးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္ – ဇင္ေမာင္၊ ညီလင္းထြန္း

ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျမ၀တီ ၂ ကရင္ျပည္နယ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျမ၀တီ ၂ ကရင္ျပည္နယ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး