အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
DVB TV – ဦးစုိးလင္း(ဥကၠ႒) ေဂါပကအဖြဲ႕၊ မဟာမုနိဘုရားၾကီး မႏၱေလးျမိဳ႕ ဒုတိယပုိင္း

DVB TV – ဦးစုိးလင္း(ဥကၠ႒) ေဂါပကအဖြဲ႕၊ မဟာမုနိဘုရားၾကီး မႏၱေလးျမိဳ႕ ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္ႏုိင္၊ တာရာ

DVB TV – ဦးစုိးလင္း(ဥကၠ႒) ေဂါပကအဖြဲ႕ ၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးစုိးလင္း(ဥကၠ႒) ေဂါပကအဖြဲ႕ ၊ မဟာျမတ္မုနိဘုရားၾကီး၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ေအာင္ေအာင္ႏုိင္၊ တာရာ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – တာရာ

DVB TV – ၀ါရင့္ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္(ဦး)ေဇာ္မႈိင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ၀ါရင့္ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္(ဦး)ေဇာ္မႈိင္း ျမ၀တီနယ္စပ္ ရုပ္ရွင္ရုိက္ကြင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး ၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တတိယပုိင္း

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ေအေအပီပီ အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တတိယပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ျမ၀တီ အလွမယ္ေရြးပြဲ Miss Universe Myawaddy 2017 ရုပ္သံ

DVB TV – ျမ၀တီ အလွမယ္ေရြးပြဲ Miss Universe Myawaddy 2017 ရုပ္သံ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း

DVB TV – ဦးတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ေအေအပီပီ အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – YBS စနစ္ တစ္လျပည့္အေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ ေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – YBS စနစ္ တစ္လျပည့္အေျခအေနအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ဆုိင္ရာ ေနဘုန္းလတ္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တည္းျဖတ္ ၊တင္ဆက္ – ျပည့္ျဖဳိးေက်ာ္ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – Winner နန္းထက္ထက္လင္း Miss Universe Myawaddy 2017 ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – Winner နန္းထက္ထက္လင္း Miss Universe Myawaddy 2017 ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ေဒၚၾကည္ျပာ(လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – ေဒၚၾကည္ျပာ(လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး