အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
MNDAA ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးဖုန္း၀င္းႏႈိင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

၄ ရက္ၾကာတုိင္းထိပ္သီးအစည္းအေ၀းအျပီး MNDAA ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ ဆက္ဆံေရးတာ၀န္ခံ ဦးဖုန္း၀င္းႏႈိင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း (ခ်င္းမုိင္) ၂၅ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၅ တင္ဆက္ – ေအးႏုိင္ ရုိက္ကူး – ခြန္းဘသာ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ေတာင္ၾကီးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၁)

ေတာင္ၾကီးခရုိင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္

ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္နဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေတြ႕ဆုံမႈအေပၚ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး-ဆန္နီ တည္းျဖတ္-ညီလင္းထြန္း တင္ဆက္-ခင္သန္း

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု စီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဦးႏွင္းမိုးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ျမန္မာ့ရုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆု စီစစ္ေရးေကာ္မတီ ဦးႏွင္းမိုးေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – ညိဳမာသက္ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

စစ္ကိုင္းတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

စစ္ကိုင္းတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေက်ာ္သက္မင္း ရိုက္ကူး -ဆန္နီ

ဦးခြန္ထြန္းဦး(ဥကၠ႒) ရွမ္းတုိင္းရင္းမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးခြန္ထြန္းဦး(ဥကၠ႒) ရွမ္းတုိင္းရင္းမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ဇင္ေမာင္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး၊ မ်ဳိးေဇာ္လင္း တည္းျဖတ္ – ဇင္ေမာင္၊ ညီလင္းထြန္း

ဦးစုိးေနာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးစုိးေနာင္(ဥကၠ႒) ျမန္မာႏုိင္ငံမႈယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္ေရးအသင္း(ျမ၀တီခရုိင္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ဦးစုိင္းေဇာ္ေဇာ္(အမႈေဆာင္) ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ေ၀ွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း – DVB TV

DVB TV – ဦးစုိင္းေဇာ္ေဇာ္(အမႈေဆာင္) ျမန္မာႏုိင္ငံလက္ေ၀ွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – လွ်မ္းလူ ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – သူရစုိး

DVB TV – တမၼ၀တီဦး၀င္းေမာင္ ျမန္မာမႈဗိသုကာပညာရွင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း

DVB TV – တမၼ၀တီဦး၀င္းေမာင္ ျမန္မာမႈဗိသုကာပညာရွင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ