အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ဦးေမာင္ေမာင္ ဥကၠဌ(CTUM)ျမန္မာႏိုင္ငံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္-တိုးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ေဇယ်ာထြန္း၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္ စန္းေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး-ဉာဏ္ႀကီး ရန္ႏိုင္ တည္းျဖတ္- ေဇယ်

အဆိုေတာ္မြန္းေအာင္ႏွင့္ေတြ.ဆံုေမးျမန္းခန္း အပိုင္း(၂)

DVB TV – အဆိုေတာ္မြန္းေအာင္ႏွင့္ေတြ.ဆံုေမးျမန္းခန္း အပိုင္း(၂) တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး တည္းျဖတ္ – ညိဳမာသက္

အဆိုေတာ္မြန္းေအာင္ႏွင့္ေတြ.ဆံုေမးျမန္းခန္း အပိုင္း(၁)

အဆိုေတာ္မြန္းေအာင္ႏွင့္ေတြ.ဆံုေမးျမန္းခန္း အပိုင္း(၁) တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ၂

စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ၂ တင္ဆက္ -တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ၁

စာေရးဆရာ ေက်ာ္၀င္းနဲ႔ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ၁ တင္ဆက္ -တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

သတင္းသမားကာကြယ္ေရး MJN အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

သတင္းသမားကာကြယ္ေရး MJN အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ -တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မျဖဳိးျဖဳိးေအာင္၏ မိခင္ ေဒၚသႏၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ မျဖဳိးျဖဳိးေအာင္၏ မိခင္ ေဒၚသႏၱာ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ဒုတိယပုိင္း တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး – လြင္မႈိင္း၊ ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္မႈိင္းဆန္းဇနီး မလဲ့လဲ့ႏြယ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္မႈိင္းဆန္းဇနီး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေဇယ် ရုိက္ကူး – ရန္ႏုိင္၊ ဥာဏ္ၾကီး တည္းျဖတ္ – ေဇယ်