အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္( မေကြး NLD ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္( မေကြး NLD ) ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – လင္းဆက္ေအာင္ ရုိက္ကူး – ကုိေမာင္၊ လြင္မိႈင္း တည္းျဖတ္ – လင္းဆက္ေအာင္

ေအ၀မ္းသိန္းထြဋ္ (ေအ၀မ္းရုပ္ရွင္စတူဒီယိုျခံ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

ေအ၀မ္းသိန္းထြဋ္ (ေအ၀မ္းရုပ္ရွင္စတူဒီယိုျခံ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အိမ္ယာလိုအပ္ခ်က္ျပသနာ ဦးသန္းဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အိမ္ယာလိုအပ္ခ်က္ျပသနာ ဦးသန္းဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ ရုိက္ကူး – အာကာ

ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ ဦးစီးမႉးရဲသူရဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ရန္ကုန္တိုင္းမီးသတ္ ဦးစီးမႉးရဲသူရဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – မ်ဳိးမင္းဦး ရုိက္ကူး၊ တည္းျဖတ္ – ပုိင္စုိး

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ- ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂)

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း အပိုင္း (၂) တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း(၁)

ဖေလာရင့္ႏိုက္တင္ေဂးဆုရ ဦးစႏိုင္ႏိုင္ထြန္း ေမးျမန္းခန္း(၁) တင္ဆက္ – ေအာင္သူ ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တည္းျဖတ္ – ေအာင္သူ

ဦးသန္းျမင့္ (စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ၾကီး) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂)

ဦးသန္းျမင့္ (စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ၀န္ၾကီး) ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း အပုိင္း (၂) တင္ဆက္ – အိမ့္ခုိ္င္ျမဲ ရုိက္ကူး – တာရာ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

ဦးေမာ္လြင္ (ဒုတိယ ဥကၠဌ – ဗိသုကာပညာရွင္အသင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမနး္ျခင္း

ဦးေမာ္လြင္ (ဒုတိယ ဥကၠဌ – ဗိသုကာပညာရွင္အသင္း)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမနး္ျခင္း တင္ဆက္ – အိမမမြန္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေဇယ်ာထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ျမန္မာ့အေျခခံ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းစု ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ႏွစ္ ၃၀ ႏွစ္ရွည္ေပးသြင္းရသည္ အိမ္ယာအေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ျမန္မာ့အေျခခံ အေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းစု ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ညီငယ္ ရုိက္ကူး – ခုိင္ပန္းႏု တည္းျဖတ္ – ညီငယ္