အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ခင္ေမာင္ေထြး-ပ်ဥ္းမနား ဝါရင့္အားကစားကေလာင္ရွင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

ခင္ေမာင္ေထြး-ပ်ဥ္းမနား ဝါရင့္အားကစားကေလာင္ရွင္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ -ေအာင္ထြန္းျမင့္ ရိုက္ကူး၊ျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း၊ရဲဝင္းထိုက္

ခင္ေမာင္ေထြးပ်ဥ္းမနား ဝါရင့္အားကစားကေလာင္ရွင္(၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ခင္ေမာင္ေထြးပ်ဥ္းမနား ဝါရင့္အားကစားကေလာင္ရွင္(၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ -ေအာင္ထြန္းျမင့္၊ ရိုက္ကူး၊တည္းျဖတ္-ေဇယ်ာထြန္း၊ ရဲဝင္းထိုက္

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ၾကီး(နမ္ဗီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း)

အလိုေတာ္ျပည့္ဆရာေတာ္ၾကီး(နမ္ဗီးယားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း) တင္ဆက္ – ညိဳမာသက္ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

ေဒါက္တာ ခင္ႏွင္းယု( တြဲဖက္ပါေမာကၡ(ျငိမ္း)စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဒါက္တာ ခင္ႏွင္းယု( တြဲဖက္ပါေမာကၡ(ျငိမ္း)စုိက္ပ်ိဳးေရးတကၠသုိလ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ခင္သန္း ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ေနလင္းထြန္း တည္းျဖတ္- ေဇယ်ာထြန္း

ေအဝမ္းကိုျမင့္ (ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးနဲ ့အသံပိုင္းဆိုင္ရာ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေအဝမ္းကိုျမင့္ (ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးေရးနဲ ့အသံပိုင္းဆိုင္ရာ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး-သူရစိုး တည္းျဖတ္-သူသူေအာင္ တင္ဆက္-ညိဳမာသက္

မေမာ္ေမာ္ေဌး (ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမေျခတိုက္နယ္ေဆးရံုမွာကုသစဥ္ ေသသူမိခင္) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

မေမာ္ေမာ္ေဌး (ပခုကၠဴ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမေျခတိုက္နယ္ေဆးရံုမွာကုသစဥ္ ေသသူမိခင္) ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္-ေအာင္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္- ေဇယ်ာထြန္း

ေဒးဗစ္လွျမင့္ (၉၀ ငပုေတာအမတ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒးဗစ္လွျမင့္ (၉၀ ငပုေတာအမတ္) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး – ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ – ဆန္နီ

ေဒါက္တာစိုးျမင့္သန္း(ပဲခူးတိုင္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားသူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒါက္တာစိုးျမင့္သန္း(ပဲခူးတိုင္း လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားသူ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေအာင္ထြန္းျမင့္ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်ာထြန္း

ေက်ာင္းသားသပိတ္ျပန္ၾကားေရကားပိုင္ရွင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေက်ာင္းသားသပိတ္ျပန္ၾကားေရကားပိုင္ရွင္ ႏွင့္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရိုက္ကူး – လြင္မႈိင္း၊ဉာဏ္ႀကီး၊ရန္ႏိုင္ တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ေဇယ်