အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေအာင္လအန္ဆန္း (ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ – MMA အားကစား)ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – ထက္လူ ရုိက္ကူး – သူရစုိး

DVB TV – ေနာ္ဆဲဆဲ(တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ေနာ္ဆဲဆဲ(တဲြဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ၁) အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ WLB ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ ၊ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ

DVB TV – ကုိဘိုၾကည္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ကုိဘိုၾကည္ (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း AAPP တည္ေထာင္ျခင္း ၁၇ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ခြန္သန္းျမင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ခြန္သန္းျမင့္ ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ၾကီး (အျငိမ္းစား) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးေနာ္ေအာင္(ဒုဥကၠ႒) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေနာ္ေအာင္(ဒုဥကၠ႒) စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေနရီရီ ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေနရီရီ

DVB TV – ဦးေဇာ္လင္းမ်ဳိးေထြး(ဦးစီးအရာရွိ) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ဦးေဇာ္လင္းမ်ဳိးေထြး(ဦးစီးအရာရွိ) အလုပ္သမားညြန္ၾကားေရးဦးစီး႒ာန အလုပ္သမား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီး႒ာန ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

သူရဦးေရႊမန္း ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

သူရဦးေရႊမန္း (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ – ဥကၠဌ) ႏွင့္ သီးသန္႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္း “ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြထားကတည္းကိုက ဥပေဒ ျပင္တဲ့အခါမွာ ခက္ခဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားလို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို ေရးဆဲြတဲ့အခါမွာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ျပင္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့ သေဘာတရား ရွိတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပင္ရတယ္။ ခက္ခဲလြန္းတယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းမ်ား ရွိေနရင္ေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြက ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့သေဘာ ရွိပါတယ္” တင္ဆက္ – သန္း၀င္းထြဋ္ ရုိက္ကူး / တည္းျဖတ္ – DVB

DVB TV – ေဒၚတင္တင္ညိဳ(ဥကၠ႒) ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ(BWU) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – ေဒၚတင္တင္ညိဳ(ဥကၠ႒) ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ(BWU) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – ဒီဗီြဘီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ရွပ္ရွင္မင္းသား အကယ္ဒမီ မင္းဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း

DVB TV – ရွပ္ရွင္မင္းသား အကယ္ဒမီ မင္းဦး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ပထမပုိင္း ရုိက္ကူး၊ တင္ဆက္ – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး