အင္တာဗ်ဴ း

Latest
Most Viewed
Most Commented
ေဒၚေအးေအး၀င္း ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ေဒၚေအးေအး၀င္း(ညိြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္) အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံျဖိဳးတုိးတက္ေရးဌာန ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း ရုိက္ကူး – ပုိင္စုိး တင္ဆက္၊ တည္းျဖတ္ – ခုိင္ပန္းႏု

DVB TV – ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္းအပုိင္း(၁)

DVB TV – ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး သယ္ယူ ပုိ႔ေဆာင္ေရးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမွဳအာဏာပုိင္အဖြဲ႕ ေဒါက္တာေမာင္ေအာင္ အတြင္းေရးမွဴး အပုိင္း(၁) တင္ဆက္ – ႏြယ္နီ ရုိက္ကူး – မုိးျပည့္ တည္းျဖတ္ – အာကာ

DVB TV – UMFCCI ဥကၠ႒သစ္ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – UMFCCI ဥကၠ႒သစ္ ဦးေဇာ္မင္း၀င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – ခင္ေမာင္၀င္း ရုိက္ကူး – ေနလင္းထြန္း၊ တူးေလး တည္းျဖတ္ – ေနလင္းထြန္း

DVB TV – ရဟန္းအမတ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

DVB TV – ရဟန္းအမတ္ ခ်ားလ္စ္ဘုိ ရန္ကုန္ကက္သလစ္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – သူသူေအာင္ ရုိက္ကူး – အာကာ တည္းျဖတ္ – သူသူေအာင္

DVB TV – မြန္းေနလီ(ေျပာခြင့္ရသူ) ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂)

DVB TV – မြန္းေနလီ(ေျပာခြင့္ရသူ) ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၂) တင္ဆက္ – ေမာင္တူး ရုိက္ကူး – မန္းစုိင္းမြန္ တည္းျဖတ္ – ေမာင္တူး

DVB TV – ဦးေအာင္စိုး နဲ႔ ေမးျမန္းခန္း အပုိင္း(၁)

DVB TV – ဦးကိုနီကို လုပ္ႀကံခဲ့တဲ့ ၾကည္လင္းကို ေနာက္ကြယ္ ႀကိဳးကိုင္သူလို႔ သံသယရွိသူ ဗက (ေခၚ) ဦးေအာင္ဝင္းေဇာ္အေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သူ ဦးေအာင္စိုးနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခန္း ပထမပိုင္း။ တင္ဆက္- ကိုသက္၊ ရုိက္ကူး – မိုးျပည့္၊ တည္းျဖတ္-သူရစိုး။

DVB TV – ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂)

DVB TV – ကုိတိတ္ႏုိင္(အတြင္းေရးမွဴး) ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရုာက္ေရးအသင္း AAPP ဟံသာ၀တီ ဦး၀င္းတင္ ကြယ္လြန္ျခင္း ၃ ႏွစ္ေျမာက္ အျပာေရာင္လႈပ္ရွားမႈ အထိမ္းအမွတ္အပုိင္း(၂) တင္ဆက္၊ ရုိက္ကူး – ေစာဖုိးစီ တည္းျဖတ္ – ကုိေမာင္တူး

ပီတာလင္းပင္ (၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း

ပီတာလင္းပင္ (၁၉၉၀ ေရႊးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေဟာင္း) ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းခန္း တင္ဆက္ – တုိးေဇာ္လတ္ ရုိက္ကူး -ဆန္နီ၊ ညီလင္းထြန္း တည္းျဖတ္ -ဆန္နီ

ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေဇာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

ေဆာက္လုပ္ေရးနဲ႔အိမ္ယာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းေဇာ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း တင္ဆက္ – သုိက္ဇင္ ရုိက္ကူး/တည္းျဖတ္ – သုိက္ဇင္